GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Mgr. Monika Čuhelová
Hlavní 220/70 
568 02 Svitavy

IČO: 01123971
Podnikatelka zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Svitavy: 
46361-12/OOŽÚ-7463-2012/noI

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail:  cuhelovamonika@gmail.com 

  1. Obecné informace

Správce provozuje pro své uživatele web www.monikacuhelova.cz . V rámci této činnosti Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (tedy uživatelů), které mu uživatelé sdělí na základě využití služeb poskytovaných Správcem.

Správce dále zasílá uživatelům, kteří projevili o takovou službu výslovný zájem, na základě výslovně uděleného souhlasu, e-mailové newslettery.

Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

Správce uchovává sdělené osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 10 let či 10 let od posledního využití služby uživatelem nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

Správce výslovně upozorňuje subjekty údajů, že pro zpracování osobních údajů v rámci členství ve facebookových skupinách Správce je dalším správce společnost Facebook, která stanovuje vlastní podmínky zpracování osobních údajů pro užití této sociální sítě a se kterými je každý uživatel sítě Facebook seznámen při své registraci.

 2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva (objednávka) či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

 3. Práva subjektů údajů

Správce upozorňuje výslovně na práva subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě vyslovení omezení zpracování;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Další informace o právech subjektů údajů jsou dohledatelné mj. na stránkách zmíněného Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

Správce dále sděluje, že osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (využití služeb, zasílání informací formou e-mailových newsletterů).

Správce provádí s osobními údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

 4. Cookies

Správce využívá pro svou činnost v rámci svých webů tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Užívají se například k ukládání údajů reklamních systémů (Správce konkrétně využívá reklamní systém Facebooku) a ke sledování chování návštěvníků na stránkách (systém Google). Správce v této souvislosti odkazuje uživatele na stránky společností Google a Facebook, které se problematikou ochrany osobních údajů a cookies zabývají a které naleznete pro Google zde a pro Facebook zde.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může uživatel jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace Správce odkazuje uživatele na nápovědu jejich internetových prohlížečů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25. 8. 2022.

Kontakt