Vzdělání a praxe

Mgr. et Mgr. Monika Čuhelová

Vzdělání


 • Psychologie – magisterský obor, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • Sociologie – bakalářský obor, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • Sociální práce – magisterský obor, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Profesní milníky


 • 2007-2016
  ředitelka neziskové organizace, psycholožka
 • 2012-dosud
  OSVČ - Psychologické poradenství, diagnostika a lektorská činnost
 • 2014-dosud
  intenzivní práce v oblasti náhradní rodinná péče - pěstouni, osvojitelé, dětské domovy, děti a dospívající v NRP - terapie poruch attachmentu
 • 2016-dosud
  školní psycholožka
Monika Čuhelová O spokojenosti a změně

Vzdělávání v adleriánské terapii

 • Transgenerační vzorce 
 • Tělo v kontextu adleriánské terapie 
 • Výcvik v edukativní rodičovské terapii 
 • Encouragement 
 • Rozhovorem ke změně 

Další témata

Attachment – Jana Kovařovicová 
Výcvik LPAD – dynamická diagnostika
Výcvik FIE, FIE Basic 
Kurs efektivního rodičovství – Centrum pro rodinu Brno
Kurs respektovat a být respektován 
Kursy zabývající se gender problematikou, slaďování, managementem, řízením NNO

moje služby

Spolupráce


 • Vzdělávací organizace, např. Životní vzdělávání, Infra, Everesta 
 • Organizace pracující s dětmi v náhradní rodinné péči, pěstounství, např. Dobrá rodina
 • Děti patří domů, Spolek Pěstoun
 • OSPODy po celé republice, např. Svitavy, Polička 
 • Mateřská a rodinná centra, např. MaTami Polička, Holoubek Holice,  Kamínek Choceň 
 • Lesní školky a družiny, např. Jelínek Kunštát, Napísek Kukle
 • ZŠ a MŠ po celé republice, např. ZŠ Felberova Svitavy, ZŠ a MŠ Telecí 

Odborná spolupráce na projektech

 • Prorodinná koncepce Pardubického kraje 
 • Ženská energie pro politiku
 • Osmička – úřad vstřícný rodině
 • Flexi práce s rodinou
 • Mám rodinu a podnikám: 
 • Minerva 21
 • Individuální spolupráce, např. Lenka Papadakisová, Rostya Gordon Smith, Rut Kolínská, Marcela Hrubošová 

Publikační činnost 

Monika Čuhelová Psycholožka

Členství v organizacích a skupinách

 • Pracovní skupina pro rodinu Pardubického kraje (MPSV)
 • Zastupitelka města Svitavy – 2014 - 2018
 • Školská rada ZŠ Sokolovská a ZŠ Lačnov
 • Vedoucí Pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy
 • Členka Komise pro vzdělávání a kulturu města Svitavy
 • Členka Dozorčí rady Sítě MC 2007 - 2013
Kontakt